Prawo spadkowe

      Brak komentarzy do Prawo spadkowe

Znajdź nas

Adres
ul. Marszałkowska 1
Warszawa, 00-500

Godziny
Poniedziałek—Piątel: 9:00–17:00
Sobota & Niedziela: 11:00–15:00

Prawo spadkowe – najczęściej poruszane zagadnienia

Klienci kancelarii prawniczych zgłaszają się z różnego rodzaju problemami prawnymi, a spora ich część dotyczy zagadnień prawa spadkowego. Zazwyczaj prawnicy mają do czynienia z dwoma, charakterystycznymi grupami klientów. Pierwsza to osoby posiadające majątek, poszukujące sposobów na rozporządzenie nim po śmierci. Druga to bliscy zmarłej osoby, którym majątek nie został przekazany za życia zmarłego np. w formie darowizny. Prawo spadkowe obejmuje szereg zagadnień, które dotyczą zarówno pierwszej, jak i drugiej grupy klientów.

Prawo spadkowe a testament

Osoba, która nie chce przekazywać majątku za życia, ale nie chce też, by obowiązywała ustawowa kolejność dziedziczenia, powinna spisać testament. Testament może przybierać różne formy, choć najbezpieczniejszą jest sporządzenie i pozostawienie dokumentu u notariusza. Istnieje wiele regulacji mówiących o tym, kiedy testament nie jest ważny. Prawo spadkowe wspomina m.in. o chorobie umysłowej, braku odręcznego podpisu czy sporządzeniu dokumentu pod groźbą i przymusem.

Prawo spadkowe a ustawowa kolejność dziedziczenia

Do kancelarii prawniczych zgłaszają się osoby, które chcą dokonać podziału spadku. Formalności dokonuje się zwykle u notariusza, chyba, że spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia. Wówczas pozostaje droga sądowa. Prawo spadkowe wyraźnie zaznacza kto i w jakim zakresie jest uprawniony do otrzymania spadku po zmarłym. W pierwszej kolejności jest to oczywiście najbliższa rodzina, a więc małżonek i dzieci. Kolejne osoby dochodzą w przypadku, gdy zmarły nie miał małżonka i/lub dzieci, albo gdy najbliżsi odrzucili spadek.

Prawo spadkowe a odrzucenie spadku

To kolejny problem, z którym zgłaszają się klienci kancelarii prawnych. Szczególnie, jeśli wiedzą, że zmarły pozostawił tylko długi bądź jego niespłacone zobowiązania finansowe przekraczają wartość zgromadzonego majątku. Spadek może odrzucić zarówno osoba wskazana w testamencie, jak i powołana do spadku w drodze dziedziczenia ustawowego. Ma na to sześć miesięcy – w tym czasie należy złożyć u notariusza odpowiednie oświadczenie. Od kiedy liczy się owe sześć miesięcy oraz co powinno zawierać oświadczenie? Na te pytania chętnie odpowiedzą pracownicy Kancelarii Prawnej Madejczyk.

Prawo spadkowe a intercyza

Umowa majątkowa małżeńska, zwana potocznie intercyzą, może być zawarta zarówno przed ślubem, jak i w trakcie trwania związku małżeńskiego. Zwykle chodzi o to, by w razie rozpadu związku małżeńskiego osoba, która wchodziła w niego ze znacznie mniejszym majątkiem, nie miała prawa do majątku małżonka. Umowę podpisuje się także wówczas, gdy któreś z małżonków przymierza się do rozpoczęcia ryzykownej działalności gospodarczej. W takim przypadku umowa chroni majątek drugiego małżonka w razie, gdyby działalność upadła a przedsiębiorca popadł w długi. Umowa majątkowa małżeńska nie obowiązuje po śmierci któregoś z małżonków.

Prawo spadkowe a konto w banku

Część osób mylnie sądzi, że pełnomocnictwo do konta upoważnia ich do wypłaty środków zgromadzonych na rachunku bliskiej osoby. Niestety, wszelkie pełnomocnictwa do konta wygasają z chwilą śmierci właściciela rachunku. Prawo spadkowe wyraźnie mówi, że środki zgromadzone na rachunku zostaną odblokowane dopiero wówczas, gdy spadkobiercy przedstawią postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia. Wyjątkiem są sytuacje, gdy konto było wspólne albo zmarły pozostawił dyspozycję na wypadek śmierci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *