Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

Miesiąc: październik 2018

Badanie ważności testamentu

Badanie ważności testamentu – prawo spadkowe Łódź Dziedziczenie ustawowe i testamentowe to dwa tematy, z którymi do kancelarii prawnych klienci zgłaszają się niezwykle często. Niekiedy mają wątpliwości dotyczące ważności testamentu. Nie są pewni, czy został sporządzony prawidłowo i czy jego…

Kara pozbawienia wolności

Kara pozbawienia wolności – czy da się ją odroczyć? Osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu na karę bezwzględnego pozbawienia wolności trafia do zakładu karnego. Niekiedy jednak istnieje możliwość podjęcia działań, w wyniku których osoba skazana nie będzie musiała odbywać całej kary….

Ochrona pracownika – podstawowe kwestie

Ochrona pracownika – informacje Każdy pracownik ma swoje określone prawa i obowiązki. Mowa tutaj przede wszystkim o takich kwestiach jak: obowiązki wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe obowiązki związane z miejscem pracy i bezpieczeństwem, ale także podstawowe prawa pracownika. Mowa tutaj…