Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

Miesiąc: marzec 2023

Czym są zamówienia publiczne?

Termin „zamówienia publiczne” odnosi się do inwestycji realizowanych ze środków publicznych. Podstawowym źródłem dochodów państwa są podatki, które zobowiązani są płacić wszyscy obywatele danego kraju. Wielu ma zastrzeżenia odnośnie ilości i wysokości podatków, dlatego organy administracji publicznej powinny wydatkować te…