Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

prawo spadkowe Łódź
Prawo

Badanie ważności testamentu

Badanie ważności testamentu – prawo spadkowe Łódź

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe to dwa tematy, z którymi do kancelarii prawnych klienci zgłaszają się niezwykle często. Niekiedy mają wątpliwości dotyczące ważności testamentu. Nie są pewni, czy został sporządzony prawidłowo i czy jego zapisy rzeczywiście należy wykonać. Domagają się zbadania ważności testamentu. Co na ten temat mówi prawo spadkowe Łódź?

Niezrozumiała treść testamentu – konflikt w rodzinie

prawo spadkowe w ŁodziNiezrozumiała nie w tym sensie, że nazbyt zawiła. Niezrozumiała, ponieważ zupełnie niezgodna z oczekiwaniami spadkobierców bądź tych, którzy sądzili, że spadkobiercami będą. Wielu z nich, dowiedziawszy się o istnieniu testamentu o niezrozumiałej dla nich treści, zgłasza się do kancelarii prawnej z prośbą o zbadanie ważności testamentu, który stał się kością niezgody w rodzinie. Konflikt w rodzinie powstaje, mimo iż w rzeczywistości żaden z jej członków nie zawinił. Zawiniła osoba, która spisała testament, ale jej o wyjaśnienia nie sposób prosić.

Co można zrobić w takiej sytuacji? Oczywiście odwołujemy się do warunków ważności testamentu. Warunki te przedstawi nam każda kancelaria prawna (zobacz Kancelaria Madejczyk).

Prawo spadkowe Łódź – rodzaje testamentów

zapisywanie spadkuW systemie polskiego prawa spadkowego istnieje kilka rodzajów testamentów. Wyróżniamy testamenty zwykłe, a wśród nich pisemne, w całości sporządzone pismem ręcznym, podpisane i opatrzone datą oraz testamenty sporządzone w formie aktu notarialnego. Polskie prawo uznaje także testamenty ustne – testator dokonuje oświadczenia woli w obecności wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa czy sekretarza powiatu/gminy lub też kierownika urzędu stanu cywilnego oraz dwóch świadków.

Oprócz testamentów zwykłych wyróżnia się testamenty szczególne. W temacie prawo spadkowe Łódź bardzo często poruszany jest problem ważności takiego testamentu. Zważywszy na to, że testamenty szczególne ustne sporządzane są rzeczywiście w dość szczególnych okolicznościach, często dochodzi do ich „podrabiania”. Dziś jednak zajmiemy się tematem ważności testamentów sporządzonych w formie pisemnej.

Warunki ważności testamentu

Ważność testamentu można podważyć, jeśli został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dokument jest nieważny także wtedy, gdy został spisany pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści. Oczywiście testament jest nieważny także wtedy, gdy został sporządzony pod wpływem groźby. Testament sporządzony w niewłaściwy sposób jest z mocy prawa nieważny, ale zarzut nieważności testamentu powinien zostać podniesiony przez osobę mającą w tym interes prawny i to na etapie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Na nieważność testamentu z wymienionych przyczyn można powoływać się tylko w ciągu trzech lat od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *