Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

Prawo

Jak uzyskać ulgę na robotyzację?

Ulga na robotyzację obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. Wprowadzenie jej stanowiło odpowiedź na potrzeby rynkowe i wynikało z konieczności dostosowania przepisów do zmieniających się realiów. Dziś wiele firm stawia na automatyzację procesów produkcyjnych, nowe technologie, innowacyjne rozwiązania. Ulga na…

Co wchodzi w zakres obsługi prawnej dla przedsiębiorstw?

Działalność podmiotów gospodarczych regulują przepisy prawa. Przedsiębiorca, który chce samodzielnie zajmować się wszystkimi sprawami dotyczącymi prowadzonego biznesu, musi posiadać szeroką wiedzę z różnych dziecin prawa, w tym prawa podatkowego i prawa pracy. Dodajmy przy tym, że przepisy dotyczące podmiotów gospodarczych…

Kiedy można zalegalizować pobyt obcokrajowca?

Obcokrajowcy, którzy przebywają w Polsce w sposób niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polski i ich pobytu na tym terytorium, powinni obawiać się wydania decyzji zobowiązującej do powrotu do swojej ojczyzny. Nielegalny pobyt w Polsce nie…

Czym jest spółka komandytowa?

Wiele osób obawiało się zmian, jakie wprowadzał „Polski Ład”, ale niektóre spośród nich okazały się korzystne dla przedsiębiorców. Po 2022 roku zauważalny jest też wzrost zainteresowania formami działalności, które po zmianach mogą przynieść małym i większym biznesom wiele korzyści. W…

Czym jest ulga na B+R?

Przepisy polskiego prawa podatkowego wprowadzają rozmaite ulgi podatkowe, z których, przed osiągnięciem dochodów w określonej wysokości, mogą korzystać osoby zatrudnione na etacie i/lub przedsiębiorcy. Ulga na B+R skierowana jest właśnie do przedsiębiorców. Ulga B+R – sposób na obniżenie podatku? Ulga…

Czym są zamówienia publiczne?

Termin „zamówienia publiczne” odnosi się do inwestycji realizowanych ze środków publicznych. Podstawowym źródłem dochodów państwa są podatki, które zobowiązani są płacić wszyscy obywatele danego kraju. Wielu ma zastrzeżenia odnośnie ilości i wysokości podatków, dlatego organy administracji publicznej powinny wydatkować te…

Co obejmuje prawo własności intelektualnej?

Obok dóbr materialnych w postaci nieruchomości, pojazdów czy środków pieniężnych, możemy posiadać także dobra niematerialne, czego najlepszym przykładem jest własność intelektualna. Własnością intelektualną są te dobra niematerialne, które wiążą się z twórczą działalnością człowieka. Tego rodzaju dobra chronione są prawem…

Czym jest własność intelektualna?

Kancelaria adwokacka Łódź zajmuje się sprawami z zakresu różnych gałęzi prawa. Często są to sprawy rodzinne, sprawy dotyczące kradzieży, wypadków komunikacyjnych, łamania praw pracowniczych, ale również sprawy windykacyjne, czy też dotyczące fuzji przedsiębiorstw. W ostatnich latach przybywa spraw dotyczących łamania…

Czym zajmuje się adwokat?

Jeśli chodzi o zawody prawnicze w Polsce, wyróżniamy ich co najmniej kilka. Z prawem na pewno powiązani są sędziowie, kuratorzy sądowi, prokuratorzy, radcy prawni, notariusze czy adwokaci. Przeciętny obywatel nie zawsze wie, czym dokładnie zajmują się osoby wykonujące te zawody,…

Co wchodzi w zakres prawa administracyjnego?

Kancelarie radcowskie i adwokackie zajmują się rozwiązywaniem rozmaitych problemów natury prawnej. Często są to sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. Niektóre kancelarie specjalizują się w konkretnych dziedzinach prawa – świetny przykład stanowi tutaj prawo  gospodarcze i prawo…