Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

Porady Prawo

Co obejmuje prawo własności intelektualnej?

Obok dóbr materialnych w postaci nieruchomości, pojazdów czy środków pieniężnych, możemy posiadać także dobra niematerialne, czego najlepszym przykładem jest własność intelektualna. Własnością intelektualną są te dobra niematerialne, które wiążą się z twórczą działalnością człowieka. Tego rodzaju dobra chronione są prawem własności intelektualnej.

Własność intelektualna – co wchodzi w jej zakres?

Działalność twórczą kojarzymy przede wszystkimi z utworami muzycznymi i literackimi, a także dziełami sztuki, filmami i innego rodzaju produktami artystycznymi. Obok tego ludzie mogą tworzyć wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, nazwy handlowe – każdy wytwór ludzkiego umysłu można nazwać własnością intelektualną. Na określonych zasadach mogą korzystać z niej inne osoby. Wspomniane zasady zbiorczo nazywamy prawem własności intelektualnej. Doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej oferuje każda dobra kancelaria prawna w Łodzi. Warto wybrać taką, która ma duże doświadczenie w sprawach dotyczących łamania praw autorskich.

Czym jest prawo własności intelektualnej?

Prawa własności intelektualnej regulowane są kilkoma aktami prawnymi. Ich treść odnosi się m.in. do takich zagadnień, jak powstawanie i modyfikowanie treści będących wytworem ludzkiego intelektu, czy ochrona dóbr niematerialnych. Prawo własności intelektualnej przyznaje określonemu podmiotowi (autorowi, członkom jego rodziny, firmie czy instytucji) możliwość wyłącznego użytkowania określonego dobra intelektualnego. Podmiot ten może wyrazić zgodę na odpłatne lub nieodpłatne wykorzystywanie dobra przez inne osoby. Dysponent ma prawo do osiągania korzyści wynikających z korzystania z danego dobra.

Każda kancelaria adwokacka w Łodzi potrafi udzielić informacji, jakie akty prawe wchodzą w skład prawa własności intelektualnej. Są to przede wszystkim: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa Prawo własności przemysłowej, ustawa o ochronie baz danych, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wymienione akty prawe regulują i chronią prawo autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, prawa do baz danych, dobra osobiste i inne prawa know-how.

Znaczna część spraw z dziedziny prawa własności intelektualnej dotyczy łamania praw autorskich. W dużej mierze została to spowodowane szybkim rozwojem internetu. Użytkownicy sieci internetowej chętnie wykorzystują cudze pomysły, nie zawsze mając świadomość, że w ten sposób łamią prawa autorskie. Inni robią to świadomie, wciąż wierząc w anonimowość w sieci.

Adwokat Łódź – doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej

Kradzież dóbr niematerialnych, intelektualnych, jest procederem nielegalnym, za który można ponieść karę grzywny, ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności do lat 3. Co istotne – z naruszeniem własności intelektualnej mamy do czynienia także wówczas, gdy z tego tytułu nie są osiągane żadne korzyści. Dlatego każda osoba, która zauważa lub podejrzewa, że jej prawa autorskie zostały złamane, powinna zgłosić się po poradę do kancelarii adwokackiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *