Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

Porady Prawo

Czym jest własność intelektualna?

Kancelaria adwokacka Łódź zajmuje się sprawami z zakresu różnych gałęzi prawa. Często są to sprawy rodzinne, sprawy dotyczące kradzieży, wypadków komunikacyjnych, łamania praw pracowniczych, ale również sprawy windykacyjne, czy też dotyczące fuzji przedsiębiorstw. W ostatnich latach przybywa spraw dotyczących łamania praw autorskich, na co z znacznym stopniu wpłynął szybki rozwój Internetu. Prawo własności intelektualnej reguluje zasady korzystania z tzw. własności intelektualnej, ale niestety zasady te bardzo często ulegają złamaniu.

Własność intelektualna – co to takiego?

Własność intelektualna to pojęcie odnoszące się do wytworów ludzkiego umysłu. Utwory literackie, wynalazki, utwory muzyczne, ale również nazwy towarów stosowane w działalności gospodarczej – wszystko to można nazwać własnością intelektualną. Jeśli prawo własności intelektualnej jest przedmiotem zainteresowania kancelarii adwokackiej, adwokat Łódź najpewniej zajmuje się zarówno własnością przemysłową, jak i prawem autorskim.

Prawnik Łódź – prawa autorskie a własność przemysłowa

Własność intelektualną dzielimy na dwie kategorie. Pierwszą z nich są prawa autorskie, przysługujące autorom utworów muzycznych, literackich, ale i różnego rodzaju opracowań naukowych, filmów, rzeźb, malowideł, utworów architektonicznych itd. Prawa autorskie przysługują autorowi dzieła, ale mogą być przekazywane kolejnym osobom (również w procesie dziedziczenia). Prawa autorskie chronią zarówno autorów, jak i same utwory.

Oprócz praw autorskich własnością intelektualną są patenty na wynalazki, oznaczenia towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, czy oznaczenia geograficzne. Wszystko to, co człowiek wytworzył siłą swojego intelektu, a okazało się nowatorskie, wyjątkowo trafne i pomocne, zasługuje na ochronę.

W niektórych opracowaniach możemy spotkać się rozszerzeniem własności intelektualnej o kolejne kategorie, czyli prawa pokrewne do praw autorskich, prawa do baz danych, dobra osobiste oraz wszelkie inne prawa do know-how.

Kancelaria adwokacka Łódź a prawo własności intelektualnej

Łamanie praw autorskich i kradzież własności intelektualnej to zagadnienia, z którymi zmierzy się adwokat Łódź specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa autorskiego, patentowego, znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji i reklamy. Przedmiotem zainteresowania kancelarii prawnej są również naruszenia praw osobistych i ochrona wizerunku. Prawo własności intelektualnej to bardzo szeroka dziedzina, dlatego na pomoc specjalistów z dziedziny prawa liczą zarówno znani artyści, jak i stawiający pierwsze kroki youtuberzy. Klientami kancelarii prawnych bardzo często zostają również przedsiębiorcy i inne podmioty gospodarcze, które wchodzą w spór z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Warto pamiętać, że zakres ochrony poszczególnych praw własności intelektualnej w Polsce jest różny w zależności od charakteru tych praw. Jeżeli autor dzieła ma wątpliwości, od którego momentu można mówić o własności intelektualnej, powinien skonsultować się z prawnikiem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *