Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

Porady Prawo

Czym są zamówienia publiczne?

Termin „zamówienia publiczne” odnosi się do inwestycji realizowanych ze środków publicznych. Podstawowym źródłem dochodów państwa są podatki, które zobowiązani są płacić wszyscy obywatele danego kraju. Wielu ma zastrzeżenia odnośnie ilości i wysokości podatków, dlatego organy administracji publicznej powinny wydatkować te pieniądze na cele konieczne i zgodne z oczekiwaniami większości, a przede wszystkim zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sposób realizacji zamówień publicznych określa ustawa Prawo zamówień publicznych.

Kto odpowiada za zamówienia publiczne?

Zamówienia publiczne można nazwać procesami, w ramach których instytucje publiczne zawierają umowy na realizację jakiejś usługi z firmą zewnętrzną. Przykładowo chcąc wybudować nowe drogi, budynki socjalne czy wyremontować szkołę, organ nadzorujący wybiera firmę, która zrobi to najlepiej i w najdogodniejszym terminie, a jednocześnie jej oferta będzie najkorzystniejsza pod względem finansowym.

Za realizację zamówień publicznych odpowiadają instytucje publiczne, takie jak agencje rządowe czy samorządy terytorialne. Środki publiczne muszą być wydatkowane zgodnie z procedurami określonymi we wspomnianej ustawie Prawo zamówień publicznych. Oczywiście instytucje publiczne nie są tutaj osamotnione i każdorazowo o interpretację przepisów mogą poprosić prawników. W rzeczywistości pomoc prawna przy zamówieniach publicznych jest jednym z ważniejszych filarów działalności dużych kancelarii prawnych. Poza tym nawet jeśli prawnik Łódź nie występuje po stronie instytucji publicznej, może być przedstawicielem firmy, która zlecenie od instytucji publicznej przyjmuje. Obsługa prawna firm obejmuje reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej.

Zasady udzielania zamówień publicznych

Do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych zobowiązane są zwłaszcza podmioty sektora finansów publicznych. Zamówień mogą udzielać w kilku dokładnie opisanych w ustawie trybach. Najczęściej jest to tryb przetargu nieograniczonego bądź ograniczonego. Zastosowanie innych trybów wymaga spełnienia dodatkowych przesłanek. Inne tryby to: negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki. Warto również dodać, że niektóre szczególne zamówienia można poprzedzić organizacją konkursu. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieli kancelaria prawna Łódź.

Zamówienia publiczne i ich cele

Podstawowym celem zamówień publicznych jest zapewnienie uczciwej konkurencji i zapobieżenie dyskryminacji wobec wykonawców, a także realizacja inwestycji publicznych na możliwie najlepszych warunkach, jeśli chodzi o jakość, termin i cenę. W celu wyłonienia najlepszych wykonawców organizuje się przetargi i konkursy. Zainteresowane firmy składają oferty, a następnie instytucje publiczne wyłaniają zwycięzców. Czasem przetarg czy konkurs składa się z kilku etapów, albo organizowany jest dwukrotnie, bo za pierwszym razem nie udało się wyłonić odpowiedniego wykonawcy. Pomoc prawną przy organizacji przetargów i konkursów oferują kancelarie prawne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *