Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

Gospodarka nieruchomościami
Ciekawostki

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka nieruchomościami – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami a zarządzanie nieruchomościami

Mimo iż ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw weszła w życie dawno temu, bo 1 września 2017 roku, wciąż wiele osób nie wie, czym pośrednictwo w obrocie nieruchomościami różni się od zarządzania nieruchomościami i jakie czynności należą do obowiązków pośredników, a jakie zarządców. Gospodarka nieruchomościami to zresztą temat dość trudny, zważywszy na ówczesne deregulacje, jakie dotknęły zawody pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.

Czym jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami?

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku przywróciła definicję pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Definicję tę przytacza i wyjaśnia na swoim blogu Kancelaria Madejczyk (zobacz tutaj). Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega zatem na odpłatnym wykonywaniu czynności, jakie zmierzają do zawarcia przez inne osoby umów: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części oraz innych umów, których przedmiotem są prawa do nieruchomości albo ich części. Co z tego wynika? Okazuje się, że umowa pośrednictwa jest umową odpłatną oraz tzw. starannego działania. Z całą pewnością nie jest umową rezultatu.

Gospodarka nieruchomościami – zarządzanie nieruchomością

budowa domuW świetle przepisów zarządzanie nieruchomością ma polegać na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności, mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością. Co to dokładnie oznacza? Zarządca nieruchomości ma podejmować działania, które przyczynią się do właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, bezpieczeństwa jej użytkowania i właściwej eksploatacji, a także właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, bieżące administrowanie nieruchomością, utrzymanie jej w stanie niepogorszonym i zgodnie z jej przeznaczeniem, a ponadto uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Ubezpieczenie do umów o zarządzanie nieruchomością i umów pośrednictwa

Każdy pośrednik lub zarządca nieruchomości musi załączyć do podpisanej umowy kopię dokumentu ubezpieczenia (pod rygorem możliwości natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez drugą stronę umowy). Za brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez osoby wykonujące zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomościami, ustawa przewiduje wysokie kary. Pośrednik może podlegać karze w wysokości od dwukrotnego do pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym stwierdzono naruszenie. Z kolei zarządca może podlegać karze w wysokości od czterokrotnego do dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym stwierdzono naruszenie. Gospodarka nieruchomościami musi się zatem odbywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *