Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

Ile kosztuje sprawa spadkowa
Porady

Ile kosztuje sprawa spadkowa?

W sytuacji, gdy zmarły pozostawił testament, wskazał spadkobierców i dokładnie określił, kto jakie dobra otrzymuje po jego śmierci, zasady dziedziczenia ustawowego nie mają zastosowania. Jeśli testamentu nie było, obowiązuje ustawowa kolejność dziedziczenia. Tyle tylko, że wiedza na temat przysługującej spadkobiercy części majątku nie upoważnia go jeszcze do zarządzania dobrami, zwłaszcza jeśli chodzi o dobra rejestrowane, takie jak pojazdy, nieruchomości i konta bankowe. Konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego. Ile kosztuje sprawa spadkowa?

Stwierdzenie nabycia spadku

Sprawa spadkowa przebiega w kilku etapach. Pierwszym z nich jest stwierdzenie nabycia spadku. Sąd wydaje postanowienie, kto jest spadkobiercą po zmarłym i w jakich częściach dziedziczy. Co ciekawe, stwierdzenie nabycia spadku może być również przeprowadzone u notariusza. Jest to znacznie szybszy sposób na załatwienie formalności, ale nie w każdej sytuacji może być zastosowany.

Niezależnie od tego, czy potwierdzenie praw do spadku zostało pozyskane w postaci zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza, czy też prawomocnego postanowienia sądowego o stwierdzeniu nabycia spadku, dokumenty te nie uprawniają do zarządzania poszczególnymi składnikami spadku. Są to dokumenty, które jedynie umożliwiają spadkobiercy udowodnienie praw wynikających z dziedziczenia.

Ile kosztuje sprawa spadkowa?

Jeśli stwierdzenie nabycia spadku zostało wydane, można przejść do drugiego etapu sprawy spadkowej, czyli działu spadku. Oczywiście wnioskodawca wnosi do sądu stosowane opłaty. W przypadku niektórych spraw spadkowych są to opłaty stałe i wynoszą 100 zł w przypadku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku i 500 zł w przypadku wniosku o dział spadku. Mniej, bo 300 zł, zapłacą ci, którzy do wniosku dołączą zgodny projekt działu spadku. Z kolei opłata w wysokości 1000 zł pobierana jest od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności. Warto również dodać, że w sytuacji, gdy wniosek o dział spadku obejmuje spadek po kilku osobach, np. rodzicach, którzy zginęli w wypadku, opłata pobierana jest osobno dla każdego żądania. Jeśli spadkobierca nie ma pewności, jaki wniosek, gdzie i w jakim terminie powinien złożyć, może skorzystać z pomocy kancelarii radcowskiej. Radca prawny wyjaśni, jak przebiegają poszczególne etapy sprawy spadkowej i na jakie wydatki powinna przygotować się osoba wnosząca o podział spadku.

Kolejne koszty sprawy spadkowej

Wnosząc do sądu o dział spadku musimy uiścić opłaty początkowe, ale i przygotować się na kolejne wydatki. Wśród nich mogą znaleźć się wydatki związane z kosztami podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych, koszty podróży i noclegu świadków, wydatki związane z wynagrodzeniem biegłych, tłumaczy i kuratorów, koszty przeprowadzenia dowodów, koszty wywiadów środowiskowych, wystawiania zaświadczeń lekarskich, ogłoszeń czy prowadzenia mediacji. Każdy uczestnik postępowania ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie spadkowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *