Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

Ciekawostki

Kancelaria prawnicza Łódź

Kancelaria prawnicza Łódź – zakres usług

Kancelaria prawnicza (prawna) zajmuje się udzielaniem konsultacji ustnych, jak i porad pisemnych z rozmaitych dziedzin prawa. Kancelarię prawną mogą otworzyć i prowadzić zarówno adwokaci, radcy prawni, jak i osoby, które ukończyły prawo, ale nie dostały się na aplikację, jednakże wówczas prowadzenie kancelarii odbywa się na innych zasadach. Tematem dzisiejszego artykułu będzie kancelaria prawnicza Łódź będąca kancelarią radcowską, a dokładnie zakres świadczonych przez nią usług.

Kancelaria radców prawnych a kancelaria adwokacka

Kancelarie radcowskie i adwokackie w wielu przypadkach świadczą usługi tożsame, jednak pewne różnice również występują. Jak sama nazwa wskazuje, w kancelarii radcowskiej pracują osoby, które ukończyły aplikację radcowską i zdały stosowny egzamin, z kolei w kancelarii adwokackiej porad prawnych udzielają adwokaci, czyli osoby, które ukończyły aplikację adwokacką i zdały egzamin końcowy.

Kancelaria prawna

Radcowska kancelaria prawnicza Łódź (zobacz Kancelaria Madejczyk) świadczy pomoc oraz doradztwo prawne wszystkim podmiotom występującym w obrocie prawnym, czyli osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym, które nie posiadają osobowości prawnej, a także osobom fizycznym. Chodzi zarówno o sprawy dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, sprawy zawodowe, jak i sprawy prywatne. Radcy prawni zajmują się również obroną klientów w sprawach o wykroczenia, w postępowaniach dyscyplinarnych, a także dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i wielu innych. Kancelaria radcowska udział również pomocy osobom dążącym do regulacji stosunków rodzinnych. Nie zajmuje się jednak obroną osób oskarżonych o popełnienie przestępstwa bądź przestępstwa skarbowego – te zadanie leżą w kompetencji adwokatów.

Kancelaria prawnicza Łódź – zakres pomocy

Osoby zgłaszające się do kancelarii radcowskiej mogą liczyć na uzyskanie ustnych bądź pisemnych porad prawnych. Mogą także uzyskać opinię prawną lub ekspertyzę w interesującej ich sprawie, a także liczyć na sporządzenie projektów wszelkich aktów prawnych, takich jak umowy, ugody, porozumienia, uchwały, regulaminy, zarządzenia. Firmy prowadzące negocjacje z kontrahentami mogą liczyć na udział prawników w owych negocjacjach, a nawet zastępstwo. Radcy prawni mogą również reprezentować klientów przed sądami, urzędami i instytucjami.

Wystąpienie w imieniu klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

Występowanie w imieniu klienta przed sądami, urzędami i instytucjami najczęściej odnosi się do postępowań administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej, zarówno w pierwszej instancji, jak i instancji odwoławczej. Radcy prawni zajmują się również reprezentowaniem klientów w postępowaniach egzekucyjnych, sądowych (sądy wszystkich instancji) i administracyjnych, a także przez Naczelnym Sądem Najwyższym czy Trybunałem Konstytucyjnym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *