Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

prawo budowlane
Prawo

Nowe prawo budowlane w 2020 roku

Rada Ministrów przyjęła ważną nowelizację prawa budowlanego. Nowe przepisy wejdą w życie w 2020 roku. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez rząd 6 listopada 2019 r. i reguluje kwestie związane z samowolami budowlanymi czy bezpieczeństwem pożarowym. Wprowadza także zmiany w zapisach dotyczących pozyskiwania pozwolenia na budowę. Nowe prawo budowlane zacznie obowiązywać po sześciu miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli w pierwszej połowie 2020 roku.

Uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego

Autorzy projektu dążyli do uproszczenia procedur i formalności, jakich należy dopełnić przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej, a także tych, jakie należy podjąć, dążąc do zalegalizowania samowoli budowlanej. Wśród głównych celów nowelizacji należy zatem wymienić ograniczenie biurokracji, doprecyzowanie nieścisłości, wyjaśnienie niedostatecznie opisanych zagadnień, zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego oraz usprawnienie procesów inwestycyjnych. Ważnym, celem projektu jest również promowanie podłączania nowych inwestycji do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Legalizacja samowoli budowlanej

Niektóre samowole budowlane mogą zostać zalegalizowane po spełnieniu określonych warunków. Projekt ustawy zakłada, że w niektórych sytuacjach warunki tego mogą zostać uproszczone. Po wejście w życie nowych przepisów samowole budowlane, których budowę zakończono przed dwudziestoma laty lub wcześniej, można będzie zalegalizować według uproszczonej procedury. Warto również dodać, że bezpłatnie. Żeby skorzystać z takiej procedury, trzeba będzie przedstawić ekspertyzę techniczną potwierdzającą, że z samowolnie postawiony obiekt może być bezpiecznie użytkowany. Wymagane są także inne dokumenty, m.in. oświadczenie o terminie zakończenia budowy, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością czy też geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Nowe prawo budowlane a pozwolenie na budowę

Dziś niejednokrotnie możemy spotkać się z sytuacją, że sama budowa domu trwa krócej niż przygotowania do inwestycji. Właściciel działki musi zgromadzić ogromną liczbę dokumentów i wykonać projekt budowlany. Nowe prawo budowlane zakłada okrojenie projektu budowlanego, który odtąd będzie się składać z następujących części: będzie się składać z następujących części: projektu zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu), projektu technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna) oraz projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe).

Projekt techniczny (w 3 egzemplarzach, a nie jak dotychczas w czterech) będzie się  składać w urzędzie dopiero wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub też ze zgłoszeniem zakończenia robót.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *