Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

Ograniczenie praw rodzicielskich
Porady

Ograniczenie praw rodzicielskich

Na czym polega ograniczenie praw rodzicielskich?

Ograniczenie prawWładza rodzicielska powstaje w momencie narodzenia się dziecka i przysługuje rodzicom do chwili, aż dziecko ukończy osiemnasty rok życia. Rodzice mają prawa, ale także obowiązki względem dziecka. Prawa i obowiązki wynikające z władzy rodzicielskiej przysługują każdemu z rodziców z osobna, ale w najważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka, rodzice powinni podejmować decyzje razem. Jeśli nie jest to możliwe, albo jedno z rodziców uniemożliwia drugiemu podejmowanie ważnych dla dziecka decyzji, rozstrzygnięciem sprawy zajmuje się sąd. Jego decyzją może być ograniczenie praw rodzicielskich rodzicom bądź jednemu z nich.

Ograniczenie praw rodzicielskich w sytuacjach patologicznych

Sąd może ograniczyć prawa rodzicielskie w sytuacji, gdy dochodzi do zagrożenia życia dziecka i skrajnych zaniedbań, albo rodzice z powodu trudności życiowych nie są w stanie właściwie wychowywać dziecka ani zapewnić mu należytej opieki, przy czym ograniczenie praw rodzicielskich nie jest równe z odebraniem praw wychowawczych.

Sądy w pierwszej kolejności zawsze chcą pomagać rodzinom, które nie radzą sobie z wychowywaniem dzieci. Mogą zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania lub skierować rodziców do placówek albo specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną pomoc. Często dochodzi do przyznania rodzinie kuratora sądowego, który nadzoruje wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Ograniczenie praw rodzicielskich jednemu z rodziców

Równie często dochodzi do ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. Dzieje się tak na wniosek drugiego rodzica, oczywiście nie bezpodstawnie. Sytuacja taka ma miejsce wtedy, gdy rodzice nie żyją razem i nie są w stanie samodzielnie podzielić się opieką nad dzieckiem, ponadto któreś z rodziców źle wykonuje władzę rodzicielską.

Sąd może powierzyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców. Ograniczenie praw rodzicielskich dotyczy wówczas drugiego rodzica, który nadal ma pewne określone uprawnienia i obowiązki względem dziecka. To, któremu z rodziców zostanie powierzona władza rodzicielska, uzależnione jest od sytuacji rodziców, nie tylko materialnej. Sąd zawsze ma na uwadze dobro dziecka i zapewnienie mu jak najlepszych warunków rozwojowych.

Wniosek jednego z rodziców o ograniczenie praw rodzicielskich drugiemu, nie zawsze będzie rozpatrzony zgodnie z założeniami wnioskodawcy. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, którzy muszą porozumieć się w kwestii sprawowania pieczy nad dzieckiem, edukacji, ewentualnego leczenia, organizowania wypoczynku, jak również sposobu utrzymywania kontaktów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *