Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

Podział majątku
Porady Prawo

Podział majątku – Co warto wiedzieć?

Podział majątku najczęściej wynika z tego, że dochodzi do rozwodu. Małżonkowie decydują się na rozstanie, w związku z czym wspólny majątek musi być odpowiednio podzielony. Uda się to zrobić u notariusza, u którego zawiera się odpowiednią umowę, ale w razie niejasności lub sporów można też skierować sprawę do sądu, a tam zostanie przez sąd rozpatrzona. Najlepszym rozwiązaniem jest podział majątku dokonany w zgodzie, wówczas w obecności pełnomocnika dochodzi do porozumienia i szybkiej finalizacji sprawy. Oczywiście jeśli strony nie godzą się na równy podział sytuacja nieco się komplikuje.

Podział majątku jeszcze przed rozwodem? To możliwe

Zdarzają się takie sytuacje, w których jeden z małżonków zażąda zniesienia wspólności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa. Wówczas należy ustanowić rozdzielność majątkową, tzw. intercyzę. Jest ona zawierana po to, by zabezpieczyć własne finanse. Taka praktyka wyraźnie przyspiesza i ułatwia podział majątku, który jest niezbędny do przeprowadzenia już po rozwodzie. W przypadku, kiedy takiej intercyzy brakuje, podział majątku musi wynikać z podpisanej ugody, wówczas zbędne jest postępowanie sądowe, lub na podstawie wniosku, który kieruje się do sądu.

W sytuacji, kiedy podział majątku musi być przeprowadzony na drodze sądowej najlepszym rozwiązaniem będzie jeśli pomoże nam w tym radca prawny, adwokat rodzinny. Należy wziąć pod uwagę fakt, że każda sprawa jest inna, wpływ na podział majątku oraz na cały przebieg postępowania będą miały inne okoliczności. Doświadczony adwokat biegle zapozna się ze sprawą, dzięki czemu będzie mógł wydać rzetelną opinię oraz ocenić realne szanse klienta na pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku przez sąd. Pamiętajmy, że majątek nie zawsze jest dzielony równo, w stosunku 50% do 50%. Może się okazać, że sąd uzna, że jedna ze stron wniosła więcej do małżeństwa stąd podział może być w innym stosunku.

Jakie ustalenia są istotne w związku z podziałem majątku?

Podział majątku wspólnego małżonków może być przeprowadzony na trzy sposoby. Mają one zastosowanie wówczas, kiedy małżonkowie nie zdecydowali się zawrzeć ugody, a sprawa trafiła do sądu.

Pierwszy sposób to podział majątku w naturze. Taki podział oznacza fizyczne rozdzielenie majątku pomiędzy małżonkami. W zdecydowanej większości taki podział odnosi się do nieruchomości oraz pieniędzy. Wynika to z tego, że te wartości stosunkowo łatwo wyodrębnić.

Druga możliwość podziału prowadzić ma do uznania wyłącznej własności do konkretnej rzeczy dla jednego lub drugiego małżonka. Tu jednak jedna ze stron będzie zobowiązana do spłacenia tej rzeczy. Wyobraźmy sobie, że np. samochód zostaje przyznany mężowi, w tej sytuacji będzie on musiał spłacić żonę, oddając jej połowę wartości przyznanego auta.

Egzekucyjna sprzedaż majątku oraz podział środków, które uda się uzyskać z ich sprzedaży to trzeci sposób na podział majątku.

Błędów jakie możemy popełnić podczas sprawy prowadzonej przez sąd jest wiele, tym bardziej że dla żadnej ze stron nie jest to sytuacja komfortowa. Dlatego też zdecydowanie warto zaufać adwokatowi, który pomoże godnie i z mniejszym ładunkiem stresu przejść przez cały proces.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *