Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

Prawo spadkowe Łódź
Prawo

Prawo spadkowe Łódź – co warto wiedzieć?

Prawo spadkowe jest jednym z działów prawa cywilnego. Określa zasady przejmowania praw i obowiązków majątkowych po śmierci osoby będącej ich podmiotem. Sprawy z zakresu prawa spadkowego są jednymi z najczęściej podejmowanych przez kancelarie prawne. Prawo spadkowe Łódź to ważny filar działalności łódzkich kancelarii radcowskich i adwokackich. Co warto wiedzieć, zanim zgłosimy się do prawnika?

Czym jest spadek?

Spadkiem nazywamy ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców. Nie są to jednak obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, ani też takie, które przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy należą do kręgu spadkobierców. Prawo jasno mówi, jakie warunki musi spełnić prawo lub obowiązek, by mogło wejść w skład spadku. Okazuje się, że musi spełniać łącznie następujące warunki: mieć charakter cywilnoprawny, mieć charakter majątkowy, nie być ściśle związane z osobą zmarłego oraz nie wchodzić w skład praw, które przechodzą na oznaczone osoby niezależnie, czy są one spadkobiercami.

W skład spadku wchodzą przede wszystkim prawa rzeczowe. Zalicza się do nich własność, użytkowanie wieczyste, większość praw rzeczowych ograniczonych. Spadkiem są również cywilnoprawne obowiązki majątkowe, przez co należy rozumieć długi spadkowe.

Prawo spadkowe Łódź – kto dziedziczy spadek?

Prawo do spadku zyskują osoby wskazane w testamencie, a jeśli spadkodawca testamentu nie sporządził bądź testament obejmuje jedynie część pozostawionych praw i obowiązków, stosowana jest ustawowa kolejność dziedziczenia.

Dziedziczenie ustawowe, zgodnie z przepisami prawa spadkowego, ma miejsce wtedy, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, testament jest nieważny albo osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami.  Krąg spadkobierców wymienia ustawa – nowe zasady prawa spadkowego w Polsce obowiązują od 28 czerwca 2020 roku. Ustawa po nowelizacji znacząco rozszerzyła krąg spadkobierców uprawnionych z mocy prawa do dziedziczenia. Krąg został poszerzony o zstępnych, małżonka, rodziców i rodzeństwo oraz ich zstępnych, którzy mogą dziedziczyć spadek po zmarłej osobie, zanim kolejność przypadnie gminie.

Dziedziczenie długów – o czym należy pamiętać?

Chociaż wiele osób walczy o spadek w sądzie, a możliwość odziedziczenia okazałego majątku kojarzy się z czymś pozytywnym, to należy pamiętać, że spadek wcale nie musi być majątkiem, który poprawi sytuację finansową i materialną. Jeśli zagłębimy się w temat prawo spadkowe Łódź, dowiemy się, że jeśli zmarły miał długi, należy rozważyć, czy przyjęcie spadku będzie dla spadkobiercy korzystne. Jeśli po analizie okaże się, że wysokość zadłużenia dorównuje lub przewyższa wartość pozostałych dóbr majątkowych, taki spadek można odrzucić. Prawo określa, jaką metodą i w jakim terminie należy dokonać odrzucenia spadku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *