Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

Prawo spadkowe
Porady

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe – najczęściej poruszane zagadnienia

Klienci kancelarii prawniczych zgłaszają się z różnego rodzaju problemami prawnymi, a spora ich część dotyczy zagadnień prawa spadkowego. Zazwyczaj prawnicy mają do czynienia z dwoma, charakterystycznymi grupami klientów. Pierwsza to osoby posiadające majątek, poszukujące sposobów na rozporządzenie nim po śmierci. Druga to bliscy zmarłej osoby, którym majątek nie został przekazany za życia zmarłego np. w formie darowizny. Prawo spadkowe obejmuje szereg zagadnień, które dotyczą zarówno pierwszej, jak i drugiej grupy klientów.

Prawo spadkowe a testament

Osoba, która nie chce przekazywać majątku za życia, ale nie chce też, by obowiązywała ustawowa kolejność dziedziczenia, powinna spisać testament. Testament może przybierać różne formy, choć najbezpieczniejszą jest sporządzenie i pozostawienie dokumentu u notariusza. Istnieje wiele regulacji mówiących o tym, kiedy testament nie jest ważny. Prawo spadkowe wspomina m.in. o chorobie umysłowej, braku odręcznego podpisu czy sporządzeniu dokumentu pod groźbą i przymusem.

Prawo spadkowe a ustawowa kolejność dziedziczenia

Do kancelarii prawniczych zgłaszają się osoby, które chcą dokonać podziału spadku. Formalności dokonuje się zwykle u notariusza, chyba, że spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia. Wówczas pozostaje droga sądowa. Prawo spadkowe wyraźnie zaznacza kto i w jakim zakresie jest uprawniony do otrzymania spadku po zmarłym. W pierwszej kolejności jest to oczywiście najbliższa rodzina, a więc małżonek i dzieci. Kolejne osoby dochodzą w przypadku, gdy zmarły nie miał małżonka i/lub dzieci, albo gdy najbliżsi odrzucili spadek.

Prawo spadkowe a odrzucenie spadku

To kolejny problem, z którym zgłaszają się klienci kancelarii prawnych. Szczególnie, jeśli wiedzą, że zmarły pozostawił tylko długi bądź jego niespłacone zobowiązania finansowe przekraczają wartość zgromadzonego majątku. Spadek może odrzucić zarówno osoba wskazana w testamencie, jak i powołana do spadku w drodze dziedziczenia ustawowego. Ma na to sześć miesięcy – w tym czasie należy złożyć u notariusza odpowiednie oświadczenie. Od kiedy liczy się owe sześć miesięcy oraz co powinno zawierać oświadczenie? Na te pytania chętnie odpowiedzą pracownicy Kancelarii Prawnej Madejczyk.

Prawo spadkowe a intercyza

Umowa majątkowa małżeńska, zwana potocznie intercyzą, może być zawarta zarówno przed ślubem, jak i w trakcie trwania związku małżeńskiego. Zwykle chodzi o to, by w razie rozpadu związku małżeńskiego osoba, która wchodziła w niego ze znacznie mniejszym majątkiem, nie miała prawa do majątku małżonka. Umowę podpisuje się także wówczas, gdy któreś z małżonków przymierza się do rozpoczęcia ryzykownej działalności gospodarczej. W takim przypadku umowa chroni majątek drugiego małżonka w razie, gdyby działalność upadła a przedsiębiorca popadł w długi. Umowa majątkowa małżeńska nie obowiązuje po śmierci któregoś z małżonków.

Prawo spadkowe a konto w banku

Część osób mylnie sądzi, że pełnomocnictwo do konta upoważnia ich do wypłaty środków zgromadzonych na rachunku bliskiej osoby. Niestety, wszelkie pełnomocnictwa do konta wygasają z chwilą śmierci właściciela rachunku. Prawo spadkowe wyraźnie mówi, że środki zgromadzone na rachunku zostaną odblokowane dopiero wówczas, gdy spadkobiercy przedstawią postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia. Wyjątkiem są sytuacje, gdy konto było wspólne albo zmarły pozostawił dyspozycję na wypadek śmierci.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *