Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

Prawo ziemi
Porady

Prawo ziemi – o co chodzi

Prawo ziemi – wyjaśnienie terminu

Prawo ziemi z łaciny ius soli to zasada z prawa rzymskiego oznaczająca sposób nabycia obywatelstwa. Zasada oznacza, że dziecko nabywa obywatelstwo państwa na terenie którego się urodziło. Prawo ziemi było szeroko stosowane w państwie rzymskim i wraz z wieloma innymi koncepcjami prawnymi niejako naturalnie przeszło do praw współcześnie stosowanych. W dzisiejszych czasach ius soli jest stosowane głównie w kodeksach prawa anglosaskiego. W kodeksie polskim obowiązuje inna zasada, z łaciny ius sanguinis. T zasada oznacza prawo krwi i odnosi się do sytuacji kiedy dziecko nabywa obywatelstwo takie jak posiadają jego rodzice lub jedno z rodziców.

Prawo ziemi we współczesnym świecie

W dzisiejszym świecie obywatelstwo odgrywa szczególnie ważną rolę. W związku z większą migracją oraz dużą ilością osób poszukujących pracy zagranicą nierzadko dochodzi do sytuacji gdy jedna osoba ma dwa obywatelstwa. Aby uzyskać drugie obywatelstwo należy spełnić kilka warunków. Generalnie wszystko zależy od przepisów prawa obowiązujących w danym kraju. Warto dodać, że zazwyczaj nie jest to prosta zasada prawa ziemi lub prawa krwi. Aby uzyskać drugie obywatelstwo trzeba spełnić kilka warunków określonych dla danego kraju. Przyjrzyjmy się jak wygląda sytuacja nabywania obywatelstwa w Wielkiej Brytanii. Aby uzyskać obywatelstwo brytyjskie po pierwsze trzeba spełniać kilka podstawowych warunków takich jak mieć ukończone 18 lat, nie mieć na koncie poważnego przestępstwa, być zdrowym psychicznie. Poza tymi oczywistymi warunkami są również warunki typowe dla Wielkiej Brytanii. Należą do nich przede wszystkim chęć do zamieszkania na terytorium Wielkiej Brytanii, znajomość angielskiego i historii kraju potwierdzone odpowiednimi testami. Kolejne istotne rzeczy to status rezydenta, co w praktyce oznacza zazwyczaj 5 letni pobyt na terytorium Wielkiej Brytanii. Dopiero gdy spełni się te warunki można ubiegać się o obywatelstwo.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *