Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

Sprzedaż nieruchomości gruntowej
Porady

Sprzedaż nieruchomości gruntowej

Sprzedaż nieruchomości gruntowej a nowo powstały budynek

Nabytą nieruchomość gruntową można sprzedać w każdym momencie, ale jeżeli sprzedaży dokonamy w przeciągu 5 lat od daty zakupu, jesteśmy zobowiązani do opłacenia podatku dochodowego. A co w sytuacji, gdy od momentu zakupu minęło 5 lat, ale od chwili oddania do użytku budynku powstałego na działce jeszcze nie? Czy sprzedaż nieruchomości gruntowej w tym przypadku wiąże się z koniecznością uiszczenia podatku?

Podatek dochodowy w przypadku sprzedaży nieruchomości

Podatkowi dochodowemu podlega odpłatne zbycie nieruchomości jak i udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo domu w spółdzielni mieszkaniowej oraz odpłatne zbycie prawa wieczystego użytkowania, jeśli nie następuje w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Bardzo ważny jest w tym przypadku czas, bowiem podatek dochodowy naliczany jest w momencie, gdy od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości czy udziałów nie minęło 5 lat. Jeżeli przewidziany ustawą czas minął albo środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone na własny cel mieszkaniowy, podatek dochodowy nie wchodzi w grę.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej a niedawna budowa

Komplikacje rodzą się w momencie, gdy na sprzedawanej działce powstał nowy budynek. Załóżmy, że działka została zakupiona 5,5 roku temu, w związku z czym w świetle przepisów prawa sprzedający nie musi już opłacać podatku dochodowego. Jednak co się dzieje w sytuacji, gdy na owej działce w przeciągu ostatnich 2 lat powstał budynek? Czy 5 lat nadal liczy się od chwili zakupu działki czy też od daty zakończenia budowy?

Wzniesione na gruncie budynki stają się częścią składową gruntu

Okazuje się, że budynek powstały na działce staje się jej częścią składową, zatem bieg terminu pięcioletniego nie może być liczony odrębnie dla ziemi i postawionej na niej nieruchomości. Wynika z tego, że jeżeli sprzedajemy ziemię wraz z nowo powstałym budynkiem po upływie 5 lat od daty zakupu ziemi, nie jesteśmy zobowiązani do opłacenia podatku dochodowego. Sprzedaż nieruchomości gruntowej (więcej na temat na kancelariamadejczyk.biz) nie zależy zatem od tego, jakie działania były w obrębie tej nieruchomości podejmowane, o ile działania te (budowa domu) nie stanowią odrębnego przedmiotu własności.

Część składowa gruntu (budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania) nie może być odrębnym przedmiotem własności. Budynek wzniesiony na własnej ziemi staje się wraz z tą ziemią jedną nieruchomością, nie może być zbyty samodzielnie, bez gruntu. Sprzedaż obejmuje więc zarówno ziemię, jak i wzniesiony na niej budynek. Datą nabycia takiej nieruchomości jest data nabycia ziemi, a sprzedaż nieruchomości gruntowej bez konieczności płacenia podatku, mimo że odbudowy budynku nie minęło 5 lat, jest jak najbardziej możliwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *