Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

Zamówienia publiczne
Prawo

Zamówienia publiczne – współpraca z sektorem publicznym

Kancelarie radcowskie zajmują się doradztwem prawnym w wielu dziedzinach, począwszy od spraw związanych z życiem rodzinnym, poprzez funkcjonowanie firm i przedsiębiorstw, skończywszy na wypadkach komunikacyjnych i błędach medycznych. Doświadczeni prawnicy aktywnie doradzają również w zakresie zamówień publicznych. Dla przeciętnego obywatela nie do końca jest jednak jasne, czym są zamówienia publiczne i dlaczego współpraca z sektorem publicznym to szansa na rozwój własnej firmy.

Czego dotyczą zamówienia publiczne?

Pod terminem zamówienia publiczne kryją się odpłatne umowy zawierane miedzy podmiotem publicznym a wykonawcą. W przepisach prawa podmiot publiczny nazywany jest zamawiającym, bo to on zamawia wykonanie usługi i płaci za jej wykonanie. Oczywiście nie musi to być jednorazowa usługa, mogą to być również roboty budowlane czy dostawy.

Przepisy jasno określają, w jaki sposób mogą działać zamawiający i wykonawca, jak dochodzi do nawiązania współpracy między nimi, kto powinien, a kto zdecydowanie nie może być wykonawcą. Szczegółowe przepisy zawarte są w różnych aktach prawnych, ale najważniejszy z nich to Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ustawa reguluje m.in. takie kwestie, jak wzory ogłoszeń o zamówieniach publicznych, ustalanie średniego kursu złotego, ustalanie progów kwotowych zamówień publicznych.

Prawo zamówień publicznych

Kancelarie radcowskie, które aktywnie doradzają z zakresu zamówień publicznych, kierują swoją ofertę zarówno do zamawiających, jak i wykonawców. Radca prawny doskonale wie, jakie prawa i obowiązku obu stron zostały wyszczególnione w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Zamówienia publiczne to dość szeroka dziedzina, dlatego usystematyzowanie pojęć jest tutaj konieczne. Ustawa jasno określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej oraz zasady kontroli udzielania zamówień publicznych. Oczywiście zamówienia publiczne regulują także inne akty prawne, w których szczegółowemu omówieniu ulegają kwestie dotyczące gospodarowania środkami publicznymi, zawierania umów, postępowania administracyjnego oraz nieuczciwej konkurencji.

Zamówienia publiczne – fundamentalne zasady

W temacie zamówień publicznych mówi się o kilku fundamentalnych zasadach. Do najważniejszych należą: zasada uczciwej konkurencji, zasada równości, zasada bezstronności i obiektywizmu, zasada jawności oraz zasada prymatu trybów przetargowych. Tak dokładne regulacje powodują, że udział w zamówieniach publicznych jest dla wykonawców bezpieczny i korzystny. Wykonawcy przysługują określone prawa, ma możliwość składania odwołania i domagania się wyjaśnień w związku z opisem przedmiotu zamówienia. Przedsiębiorca, który chce rozpocząć współpracę z sektorem publicznym, powinien zorientować się, jakie warunki musi spełnić. Natomiast informacji o zamówieniach publicznych nie trzeba szukać szczególnie intensywnie, bo co do zasady muszą być publicznie dostępne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *