Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

Ciekawostki Porady Prawo

Czy prawo pracy reguluje kwestie Home Office?

Oczekiwania pracowników odnośnie sposobu organizacji pracy są dziś inne, niż jeszcze dekadę temu. Obecnie wielu pracowników oczekuje, że będzie mogło świadczyć pracę na odległość, a jeśli całkowite przejście na pracę zdalną nie będzie możliwe, to wizyty w biurze zostaną ograniczone do 2-3 dni tygodniowo. Z oczywistych względów nie w każdej branży da się wprowadzić takie rozwiązania, ale są zawody, gdzie praca zdalna powoli staje się codziennością. Na pewno przyczyniła się do tego pandemia, która zatrzymała nas w domu i pokazała, że skuteczne wykonywanie obowiązków pracowniczych na odległość jest możliwe. Ale skoro tak wiele osób przeszło na Home Office, należało ten sposób organizacji pracy uregulować w przepisach.

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Mimo że pandemię koronawirusa mamy już za sobą, wiele osób nie wróciło do pracy stacjonarnej. Okazało się, że Home Office potrafi być naprawdę świetnym rozwiązaniem zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Rządzący dostrzegli te zmiany na rynku pracy, a co za tym idzie – konieczność uregulowania kwestii Home Office w Kodeksie pracy.

Praca zdalna została uregulowana przepisami Kodeksu pracy w kwietniu 2023 r. Nowe przepisy nałożyły sporo obowiązków na pracodawców, ale pracownicy również musieli przyzwyczaić się do zmian. Zwłaszcza ci, którzy byli/są rodzicami małych dzieci, a także osoby chcące świadczyć pracę zdalną okazjonalnie.

Od 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna może być wykonywana częściowo lub całkowicie zdalnie. Pracownik może wskazać, w jakim miejscu będzie wykonywał swoje obowiązki, ale miejsce to musi zostać uzgodnione z pracodawcą. To prawda, że Home Office zwykle dotyczy miejsca zamieszkania pracownika, ale jeśli pracodawca wyraża zgodę, pracownik może wykonywać pracę także na wyjeździe. Co więcej, kwestie te mogą, ale nie musze być omówione od razu w momencie podpisywania umowy o pracę.

Czy pracodawca może wydać polecenie pracy zdalnej?

Zazwyczaj to pracownikom zależy na możliwości wykonywania pracy zdalnej, ale niekiedy może zdarzyć się tak, że polecenie wydawane jest przez pracodawcę. Prawo pracy reguluje także tę kwestię. Okazuje się, że pracodawca może zlecić pracę zdalną w przypadku stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii oraz w okresie trzech miesięcy po zniesieniu ww. Polecenie może zostać wykonane także w czasie stanu nadzwyczajnego (stanu wojennego, stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego). Także wtedy, gdy pracodawca nie jest w stanie zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, może zlecić, by pracownik wykonywał Home Office. Co istotne – w każdym przypadku pracownik musi złożyć oświadczenie, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. Jeśli oświadczenia nie złoży, pracodawca nie może go zmusić do świadczenia pracy na odległość.

W razie sporu pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w zakresie pracy zdalnej, każda ze stron może liczyć na pomoc prawną. Najlepiej zgłosić się do kancelarii prawnej, w której ofercie znajduje się obsługa prawna przedsiębiorstw. Adwokat Łódź udzieli porady prawnej i wyjaśni zawiłości Kodeksu pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *