Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

Ciekawostki Porady Prawo

Czym jest spółka komandytowa?

Wiele osób obawiało się zmian, jakie wprowadzał „Polski Ład”, ale niektóre spośród nich okazały się korzystne dla przedsiębiorców. Po 2022 roku zauważalny jest też wzrost zainteresowania formami działalności, które po zmianach mogą przynieść małym i większym biznesom wiele korzyści. W wyniku zmian wprowadzonych „Polskim Ładem” atrakcyjną formą prowadzenia biznesu może być np. spółka komandytowa.

Co to jest spółka komandytowa?

Chcąc wymienić najważniejsze cechy spółki komandytowej, musimy zacząć od tego, że jest spółką handlową, posiadającą zdolność prawną, a także zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że spółka może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Aby spółka mogła zostać powołana do życia, musi mieć co najmniej dwóch wspólników. Warto podkreślić, że jeden z nich jest komandytariuszem ponoszącym ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, natomiast drugi to komplementariusz odpowiadający za zobowiązania spółki komandytowej bez ograniczeń, czyli całym swoim majątkiem. Z powyższego wynika, że spółka komandytowa jest dobrym rozwiązaniem dla wspólników, z których jeden angażuje się w sprawy spółki, a drugi zapewnia tylko wkład finansowy.

Zawarcie umowy spółki przez dwóch wspólników to pierwszy warunek, jaki należy spełnić, by taka firma mogła funkcjonować. Drugim warunkiem jest rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracji dokonuje się elektronicznie. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie danych uzupełniających do urzędu skarbowego. Od tego momentu firma może działać.

Komandytariusz i komplementariusz – pomoc prawna Łódź

Wspólnicy spółki zostali powyżej nazwani komandytariuszem i komplementariuszem. Na czym dokładnie polega to rozgraniczenie? Szczegółowych informacji z pewnością udzieli każda kancelaria prawna Łódź, która zajmuje się sprawami z zakresu prawa gospodarczego i prawa spółek. Pomoc prawna Łódź udzielana jest szybko i w sposób niebudzący zastrzeżeń. Jeśli przyszły przedsiębiorca nie wie, w jakiej formie powinien zarejestrować swoją działalność, łódzcy prawnicy przedstawią wady i zalety dostępnych rozwiązań i na pewno udzielą fachowej porady. Przedmiotem działalności kancelarii prawnej jest również optymalizacja podatków w spółce komandytowej.

Spółka komandytowa zrzesza wspólników dwóch kategorii. I tak komplementariusze to wspólnicy zarządzający spółką w ramach jej stosunków wewnętrznych. Mają wpływ na funkcjonowanie firmy poprzez przyznanie im prawa do reprezentacji spółki. Natomiast komandytariusze zasilają spółkę kapitałowo. Wspólnicy ci nie są ustawowo uprawnieni do prowadzenia spraw spółki, nie mogą też jej reprezentować. Komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. Rola komandytariusz opiera się natomiast na biernym inwestowaniu w spółkę.

Spółka komandytowa a podatek CIT

„Polski Ład” sprawił, że spółka komandytowa jest obecnie podatnikiem CIT. To jednak nie oznacza, że komplementariusza obowiązuje podwójne opodatkowanie. Komplementariusz przy wypłacie dywidendy zalicza na poczet zryczałtowanego PIT wysokość podatku CIT zapłaconego przez spółkę (odbywa się to proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku). Z tego powodu spółka komandytowa może być w określonych sytuacjach opłacalną formą prowadzenia biznesu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *