Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

Porady Prawo

Kiedy można zalegalizować pobyt obcokrajowca?

Obcokrajowcy, którzy przebywają w Polsce w sposób niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polski i ich pobytu na tym terytorium, powinni obawiać się wydania decyzji zobowiązującej do powrotu do swojej ojczyzny. Nielegalny pobyt w Polsce nie jest pod żadnym względem opłacalny, dlatego każdej osobie przekraczającą polską granicę powinno zależeć na jak najszybszej legalizacji pobytu. Kiedy można zalegalizować pobyt obcokrajowca na terenie RP?

Obywatele Unii Europejskiej a osoby pochodzące z „państw trzecich”

Przepisy w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców dotyczą przede wszystkim obywateli państw trzecich, czyli osób niepochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani innych krajów, z którymi łączą Polskę szczególne stosunki (Szwajcaria). Obywatele UE, EOG i Szwajcarii w tej chwili mogą podejmować w Polsce pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Natomiast jeśli planują pobyt powyżej trzech miesięcy, powinni go zarejestrować, ale nie jest to skomplikowana procedura.

Nieco trudniej mają ci, którzy przybywają do Polski z tzw. państwa trzeciego. Jeśli planują pobyt w Polsce dłuższy niż trzy miesiące, muszą ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Legalizacja pobytu obcokrajowca jest konieczna, jeśli chce pozostać na terenie Polski i wykonywać tutaj pracę zarobkową. Natomiast krótsze wizyty w naszym kraju, np. w celach turystycznych, mogą odbywać się na podstawie wizy lub innej formy legalizacji pobytu.

Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce

Zezwolenie na pobyt czasowy nie jest udzielane w każdym przypadku. Natomiast z reguły otrzymują je ci, którzy są członkami rodzin obywateli RP oraz członkami rodzin cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, chcą podjąć lub kontynuować pracę, albo wykonywać pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, cudzoziemcy delegowani do Polski, cudzoziemcy, którzy chcą kształcić się na polskiej uczelni. Cudzoziemiec musi uzasadnić swój pobyt, udokumentować, że posiada ubezpieczenie zdrowotne, źródło stabilnego i regularnego dochodu oraz miejsce zamieszkania. Zezwolenie może być udzielone maksymalnie na 3 lata.

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?

Obcokrajowiec może wykonywać w Polsce pracę, jeśli jego pobyt jest legalny i jeśli posiada stosowne uprawnienia do wykonywania pracy. Na każdym etapie legalizacji zatrudnienia cudzoziemiec, jak i firma, która chce kontynuować z nim współpracę, może skorzystać z pomocy kancelarii prawnej. Pomoc prawna przy zatrudnianiu cudzoziemców znajduje się wśród usług, jakie oferuje kancelaria prawna w Łodzi.

Obecnie możliwe jest pozyskanie zezwolenia jednolitego, czyli pozwalającego na legalizację pobytu i pracy w ramach jednej procedury. Oznacza to, że cudzoziemiec nie musi odrębnie ubiegać się o zezwolenie na pobyt a pracodawca o zezwolenie na pracę obcokrajowca. Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę składa osobiście cudzoziemiec.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *