Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

Porady Prawo

Czym jest ulga na B+R?

Przepisy polskiego prawa podatkowego wprowadzają rozmaite ulgi podatkowe, z których, przed osiągnięciem dochodów w określonej wysokości, mogą korzystać osoby zatrudnione na etacie i/lub przedsiębiorcy. Ulga na B+R skierowana jest właśnie do przedsiębiorców.

Ulga B+R – sposób na obniżenie podatku?

Ulga na B+R to przewidziane wprost przepisami odliczenie od podstawy opodatkowania tzw. kosztów kwalifikowanych. Chodzi o wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na działalność B+R, czyli działalność badawczo-rozwojową.

Ulga podatkowa na B+R to rozwiązanie wprowadzone przez tzw. ustawy o innowacyjności. Ulga miała być narzędziem powstałym w celu pobudzenia wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Na stronach rządowych czytamy, że działalność innowacyjna z obszaru wysokich technologii ma przyczynić się do wzrostu dochodu narodowego i podniesienia poziomu dobrobytu w Polsce. W jakim stopniu wspomniany cel udało się zrealizować, to temat na inny artykuł. Faktem jest jednak, że są w Polsce przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, a dzięki temu korzystają z ulgi B+R.

Korzystanie z ulg podatkowych rzeczywiście pozwala na obniżenie podatku. Jeśli chodzi o ulgę na B+R, sytuacja jest o tyle ciekawa, że koszty działalności niejednokrotnie udaje się odliczyć dwukrotnie, a w skrajnych przypadkach nawet trzykrotnie. Odliczeniu podlegają koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową wskazane w ustawie o PIT albo ustawie o CIT.

Kto może skorzystać z ulgi na B+R?

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych może odbywać się na różne sposoby. Prace takie prowadzą różne firmy i jak nie trudno się domyślić, nie wszystkie rozliczają się na takich samych zasadach. Z ulgi B+R mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej (PIT-36), podatkiem liniowym (PIT-36L), a także podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Warto zaznaczyć, że korzystanie z ulgi nie oznacza konieczności prowadzenia działalności naukowej, ani prac twórczych unikatowych na skalę światową. Działalność badawczo-rozwojowa może być skromna, ale ważne, by została udokumentowana. Jeśli przedsiębiorca ma wątpliwości, czy ulga B+R mu przysługuje, powinien udać się na konsultację do kancelarii prawnej, która zajmuje się tym zagadnieniem. Pomoc prawna w uzyskaniu ulgi na badania bywa nieoceniona.

Jak skorzystać z ulgi podatkowej B+R? Kancelaria prawna dla firm

Przedsiębiorca, który ponosi wydatki na opracowanie nowych technologii, produktów, rozwiązań i usług, które dotychczas u niego nie funkcjonowały, może skorzystać z ulgi B+R. Do kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu zalicza się wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w działalność B+R, wynagrodzenia z tytułów umów zleceń i umów o dzieło zawartych z osobami zaangażowanymi we wspomnianą działalność, odpisy amortyzacyjne od określonych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nabycie ekspertyz, opinii i usług doradczych, a także materiałów i surowców związanych z prowadzoną działalnością B+R, korzystanie z aparatury naukowo-badawczej, a także koszty związane z pozyskaniem patentu. Odliczenia kosztów dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36S lub PIT-36L oraz w załączniku PIT/BR, a w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych – CIT-8 oraz w załączniku CIT/BR. Odliczenia należy dokonać w zeznaniu składanym za rok, w którym poniesiono koszty kwalifikowane.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *