Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

rozdzielność majątkowa
Porady

Rozdzielność majątkowa

Podstawowe informacje na temat rozdzielności majątkowej

Coraz więcej par tuż przed ślubem lub już w trakcie małżeństwa decyduje się na zawarcie rozdzielności majątkowej. To umowa na mocy której każdy z małżonków zachowuje swój majątek sprzed zawarcia związku małżeńskiego, jak i po nim na własność, dzięki czemu może nim swobodnie rozporządzać, bez konieczności informowania o tym partnera. Nie występuje zatem wspólność majątkowa. Rozdzielność majątkowa może mieć formę zwykłą lub przymusową. Pierwsza polega na sporządzeniu umowy w postaci aktu notarialnego. Drugiej natomiast dokonuje sąd. W tym artykule omówimy zwykłą rozdzielność majątkową z uwagi na to, że jest zdecydowanie częstsza.

Najważniejsze informacje na temat rozdzielności majątkowej:

  • Akt notarialny o zawarciu rozdzielności majątkowej można sporządzić zarówno przed, jak i po ślubie. Muszą się na nim znaleźć podpisy obu małżonków. Każda ze stron musi także oświadczyć przed notariuszem, że zgadza się na ustanowienie rozdzielności majątkowej. Do kancelarii prawnej trzeba ze sobą zabrać dowód osobisty i odpis skrócony aktu małżeństwa (jeśli umowa zawierana jest po zawarciu związku małżeńskiego).
  • W przypadku braku wyrażenia zgody przez jednego z partnerów na zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej, można ją ustanowić sądownie. W tym celu należy skierować pozew do wydziału rodzinnego sądu rejonowego odpowiadającego miejscu zamieszkania jednego z małżonków.
  • Rozdzielność majątkowa może zostać zawarta przez pełnomocnika, jednak musi on dysponować odpowiednim dokumentem, który będzie poświadczał, że reprezentuje stanowisko klienta.
  • Prawo nie działa wstecz, a więc umowa o rozdzielności majątkowej zaczyna obowiązywać z dniem jej podpisania lub od momentu określonego w dokumencie. Oznacza to, że nie ma ona zastosowania w przypadku wierzytelności powstałych przed ślubem.
  • Podpisanie umowy jest równoznaczne z tym, że każdy z małżonków zyskuje odrębny majątek i może nim swobodnie dysponować nie informując o tym drugiej strony. A zatem nie ma obowiązku informować partnera o zaciągniętych długach, dokonanych inwestycjach, wysokości zarobków itp.
  • Rozdzielność majątkowa stanowi świetne rozwiązanie, gdy przynajmniej jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą. Dlaczego? Bo dzieli majątek na pół, a więc w razie długów zaciągniętych przez jedną ze stron, wierzyciel nie może ich egzekwować z majątku drugiej osoby, bo nie występuje wspólność majątkowa. Jednak, aby tak się stało, należy informować osoby trzecie (np. bank, kontrahenta) o obowiązywaniu rozdzielności majątkowej.
  • Zawartą umowę można w dowolnej chwili zmienić lub rozwiązać. Co ważne, obowiązuje ona jedynie za życia, a więc w żaden sposób nie wpływa na dziedziczenie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *