Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

VAT za mieszkanie
Bez kategorii

VAT za mieszkanie – przydatne porady

Jak VAT za mieszkanie? Stawka podatku VAT przy usłudze najmu nieruchomości

Na terenie Polski opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Wynajem nieruchomości, np. mieszkania, w świetle przepisów jest usługą, zatem również podlega opodatkowaniu. VAT za mieszkanie nie zawsze kształtuje się na takim samym poziomie. O stawce VAT decydują m.in. cel, jak i charakter wynajmowanego lokalu.

Usługa najmu nieruchomości a zwolnienie od podatku

podatek za mieszkaniePrzepisy mówią o opodatkowaniu usługi najmu, jednak istnieją sytuacje, w których obowiązuje zwolnienie od podatku. VAT za mieszkanie nie będzie pobierany, jeśli usługa dotyczy wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, do tego na własny rachunek i wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Usługa najmu nieruchomości korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek co do podmiotu, przedmiotu i celu takiej umowy. Zwolnienie dla najmu ma zastosowanie, jeśli spełnione są dwie przesłanki:

  • lokal musi mieć charakter mieszkalny,
  • lokal jest przeznaczony do zamieszkania i w tym celu będzie wynajmowany, przy czym nie dotyczy to chwilowego pobytu, a stałego zainteresowania życiowego.

Oznacza to, że podatnik skorzysta ze zwolnienia tylko wtedy, gdy w umowie najmu znajdą się zapisy mówiące wprost, w sposób niebudzący, że umowa ta dotyczy lokalu mieszkalnego, który może być wykorzystany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych. Dotyczy to zarówno umów najmu zawieranych pomiędzy wynajmującym a najemcą, jak również umów zawieranych z podmiotem trzecim.

VAT za mieszkanie, gdy przesłanki do zwolnienia z opodatkowania nie są spełnione

Zwolnienie z podatku nie ma zastosowania, jeśli któraś z wymienionych wyżej przesłanek nie jest spełniona. Przykładowo usługa, jaką jest wynajem lokalu mieszkalnego na cele gospodarcze, nie może korzystać ze zwolnienia. W takiej sytuacji VAT za mieszkanie wynosi dokładnie 23%. W razie, gdyby któraś ze stron miała wątpliwości, warto umowę najmu skonsultować z radcą prawnym (zobacz kancelariamadejczyk.biz).

Z kolei 8% stawka VAT obowiązywała wtedy, gdy mieliśmy do czynienia z usługą wynajmu, świadczoną przez podatnika lokalu mieszkalnego podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, którego przedmiotem był krótkotrwały wynajem apartamentów w celach mieszkaniowych. Jednakże w wyroku z dnia  4.10.2017 r., za sygnaturą akt  I FSK 501/16, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że najem lokalu na rzecz przedsiębiorcy, który podnajmuje lokal konsumentowi na cele mieszkaniowe, nie jest objęty zwolnieniem z VAT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *