VAT za mieszkanie – przydatne porady

Znajdź nas

Adres
ul. Marszałkowska 1
Warszawa, 00-500

Godziny
Poniedziałek—Piątel: 9:00–17:00
Sobota & Niedziela: 11:00–15:00

Jak VAT za mieszkanie? Stawka podatku VAT przy usłudze najmu nieruchomości

Na terenie Polski opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Wynajem nieruchomości, np. mieszkania, w świetle przepisów jest usługą, zatem również podlega opodatkowaniu. VAT za mieszkanie nie zawsze kształtuje się na takim samym poziomie. O stawce VAT decydują m.in. cel, jak i charakter wynajmowanego lokalu.

Usługa najmu nieruchomości a zwolnienie od podatku

podatek za mieszkaniePrzepisy mówią o opodatkowaniu usługi najmu, jednak istnieją sytuacje, w których obowiązuje zwolnienie od podatku. VAT za mieszkanie nie będzie pobierany, jeśli usługa dotyczy wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, do tego na własny rachunek i wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Usługa najmu nieruchomości korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek co do podmiotu, przedmiotu i celu takiej umowy. Zwolnienie dla najmu ma zastosowanie, jeśli spełnione są dwie przesłanki:

  • lokal musi mieć charakter mieszkalny,
  • lokal jest przeznaczony do zamieszkania i w tym celu będzie wynajmowany, przy czym nie dotyczy to chwilowego pobytu, a stałego zainteresowania życiowego.

Oznacza to, że podatnik skorzysta ze zwolnienia tylko wtedy, gdy w umowie najmu znajdą się zapisy mówiące wprost, w sposób niebudzący, że umowa ta dotyczy lokalu mieszkalnego, który może być wykorzystany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych. Dotyczy to zarówno umów najmu zawieranych pomiędzy wynajmującym a najemcą, jak również umów zawieranych z podmiotem trzecim.

VAT za mieszkanie, gdy przesłanki do zwolnienia z opodatkowania nie są spełnione

Zwolnienie z podatku nie ma zastosowania, jeśli któraś z wymienionych wyżej przesłanek nie jest spełniona. Przykładowo usługa, jaką jest wynajem lokalu mieszkalnego na cele gospodarcze, nie może korzystać ze zwolnienia. W takiej sytuacji VAT za mieszkanie wynosi dokładnie 23%. W razie, gdyby któraś ze stron miała wątpliwości, warto umowę najmu skonsultować z radcą prawnym (zobacz kancelariamadejczyk.biz).

Z kolei 8% stawka VAT obowiązywała wtedy, gdy mieliśmy do czynienia z usługą wynajmu, świadczoną przez podatnika lokalu mieszkalnego podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, którego przedmiotem był krótkotrwały wynajem apartamentów w celach mieszkaniowych. Jednakże w wyroku z dnia  4.10.2017 r., za sygnaturą akt  I FSK 501/16, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że najem lokalu na rzecz przedsiębiorcy, który podnajmuje lokal konsumentowi na cele mieszkaniowe, nie jest objęty zwolnieniem z VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *