Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

Darowizna
Porady

Darowizna w księgach rachunkowych

O darowiźnie mówimy najczęściej w odniesieniu do spraw rodzinnych, kiedy to rodzice decydują o podziale i przekazaniu swoim dzieciom zgromadzonego za życia majątku. Jednak w rzeczywistości darowizna jest pojęciem znacznie szerszym i dotyczy nie tylko majątku rodzinnego, ale również dóbr przekazanych na rzecz instytucji, firm i przedsiębiorstw. Jeśli firma otrzymuje darowiznę, musi uwzględnić ją w księgach rachunkowych. Jak to zrobić?

Na czym polega umowa darowizny?

Poprzez zawarcie umowy darowizny darczyńca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania na rzecz obdarowanego określonych aktywów. Umowa, na podstawie której majątek obdarowanego się powiększa, nie może pozostać bez wpływu na rozliczenia finansowe. Sposób ujęcia rachunkowego darowizny określa ustawa o rachunkowości, w której ustawodawca określa rodzaj kosztu darczyńcy oraz przychodu obdarowywanego w przypadku przekazania darowizny.

Aktywa przekazane firmie

Wyjaśniając, na czym polega umowa darowizny, należy zwrócić uwagę na rodzaj aktywów, które mogą zostać przekazane firmie. Najczęściej mamy do czynienia ze środkami trwałymi, takimi jak maszyny i urządzenia do hal produkcyjnych, ale również sprzęt komputerowy czy meble. Nierzadko zdarzają się też darowizny w formie środków pieniężnych czy towarów. Aktywa te są ewidencjonowane w księgach rachunkowych jako pozostałe koszty lub przychody operacyjne, czyli takie, które są w sposób bezpośredni związane z działalnością operacyjną jednostki.

Darowizna w księgach rachunkowych – środki trwałe

Jeśli mamy wątpliwości co do tego, w jaki sposób otrzymane środki trwałe powinny być uwzględnione w księgach rachunkowych, wszelkie niejasności wyjaśni biuro księgowe, które specjalizuje się w prowadzeniu księgowości firm. Księgowi znają aktualne przepisy i wiedzą, że otrzymane środki trwałe należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych w dniu otrzymania
i przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Wartością początkową środka trwałego jest wartość wyszczególniona w umowie darowizny. Jeżeli wartość ta nie została określona, należy dokonać wyceny środka trwałego. Wartość otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych należy ująć w księgach rachunkowych, zaliczając je do rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Darowizna w księgach rachunkowych – środki pieniężne

Równie często jak z darowizną środków trwałych, możemy spotkać się z darowizną środków pieniężnych. Co ciekawe, w tym przypadku trudno mówić o szczegółowych uregulowaniach dotyczących ewidencji takich środków. Najczęściej jednostka, która dokonuje przekazania środków, uznaje to jako „Pozostałe koszty operacyjne. Często stosowaną możliwością jest też podział wyniku finansowego spółki, która jest darczyńcą. Wówczas po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, wynik finansowy przenoszony jest na rozliczenie wyniku finansowego. Podział zysku i wyodrębnienie środków na darowiznę należy uwzględnić po stronie WN jako Rozliczenie wyniku finansowego, zaś po stronie MA jako Pozostałe rozrachunki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *