Kancelaria Prawna

Blog na temat kancelari prawnej czyli wszystko co musisz wiedzieć o prawie

Kara pozbawienia wolności
Porady

Kara pozbawienia wolności

Kara pozbawienia wolności – czy da się ją odroczyć?

kara więzieniaOsoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu na karę bezwzględnego pozbawienia wolności trafia do zakładu karnego. Niekiedy jednak istnieje możliwość podjęcia działań, w wyniku których osoba skazana nie będzie musiała odbywać całej kary. Umiejętne wykorzystanie niektórych instytucji pozwoli na skrócenie rzeczywistego okresu przebywania w zakładzie karnym. Sprawca zostaje poddany próbie, jak to ma miejsce, gdy kara pozbawienia wolności (jej wykonanie) zostaje zawieszone.

Sprawca poddany próbie – możliwości

Istnieje kilka możliwości skrócenia okresu, w jakim skazany przebywa w zakładzie karnym. W uzasadnionych przypadkach może dojść do odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowego zawieszenia odroczonej kary pozbawienia wolności, przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowego zwolnienia z odbywania reszty kary pozbawienia wolności oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia. Skorzystanie z dobrodziejstw którejkolwiek z wymienionych instytucji obwarowane jest wieloma warunkami.

Kara pozbawienia wolności – odroczenie

Stan zdrowia skazanego

więzieniaWśród możliwości wymienionych w pierwszej części artykułu znalazło się pojęcie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności może zostać odroczona w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary do czasu ustania przeszkody. Pod terminem „ciężka choroba” należy rozumieć taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

W sytuacji, gdy skazany jest ciężko chory, sąd musi odroczyć wykonanie kary. Oczywiście to, jak poważny jest stan chorobowy, musi być dokładnie udokumentowane. czy dana choroba może być faktycznie uznana za ciężką w rozumieniu prawa, decyduje wyłącznie To nie nazwa choroby, a aktualny stan kliniczny chorego decyduje o tym, czy dana choroba jest uznana za ciężką, poważnie zagrażającą zdrowiu i życiu skazanego.

Sytuacja rodzinna skazanego

Kara pozbawienia wolności bywa odroczona na okres do roku także wtedy, gdy natychmiastowe jej wykonanie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Niekiedy karę odracza się na okres lat trzech. Takie postępowanie zdarza się w stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej, która samotnie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Przyczyny systemowe

Sąd może zdecydować o odroczeniu kary także wtedy, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów. W tym przypadku sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do dwóch lat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *